THC

THC

สำหรับคอนโทรลเลอร์ เซอร์โวไดรเวอร์แกนเดียวและกำลังสูง 

คุณสมบัติ

พร้อมใช้งาน, ตั้งค่าได้ง่าย

การใช้งานที่ง่ายดาย

ใช้โปรแกรมตั้งค่า PC D-Step หรือเครื่องควบคุมดิจิตอล TDO เพื่อเข้าถึงหลายฟังก์ชันที่มีประโยชน์ต่างๆ

ฟังก์ชัน

– โหมดฟังก์ชันที่เลือกได้

(64 ตำแหน่ง, คำสั่งอินพุตยูนิตภายนอก, 256 ตำแหน่ง, 512 ตำแหน่ง, โหมดโซเลนอยด์ 1 และโหมด โซเลนอยด์ 2)

– จำนวนข้อมูลขั้นตอน: สูงสุด 512 (ขึ้นอยู่กับโหมดฟังก์ชัน)

– ประวัติการเตือน: สูงสุด 50 (รวมถึงประวัติการเปิดเครื่อง)

– การสลับระหว่างอัตโนมัติ/แมนนวล, สวิตช์ปลดล็อคเบรก

– โหมดควบคุมที่เลือกได้ (การวางตำแหน่งหรือการกด)

02-613-9166

@inb-thk

Fill in The Form

RELATED PRODUCT