PC

PC

แอคชูเอเตอร์เพรสเซอร์โวขนาดเล็ก ความแม่นยำสูง ความแข็งแรงสูง

คุณสมบัติ (PC)

1. โครงสร้างขนาดเล็ก โครงสร้างแบบรวมใหม่จะรวมน็อตบอลสกรูความละเอียดสูงและเพลาตลับลูกปืนแบบเพลาร่อง ซึ่งลดความยาวของผลิตภัณฑ์ลงอย่างมาก ทำให้เครื่องมีขนาดเล็กลงมาก

2. ออกแบบมาให้ทนต่อแรงกด การจัดวางตลับลูกปืนให้ความทนทานต่อแรงกดสูง

3. ความจุโหลดสูง เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบอลสกรูและวงจรที่โหลดได้รับการเพิ่มสูงสุดเพื่อให้ความจุโหลดสูง

4. ความแข็งแรงสูง ตลับลูกปืนแบบเพลาร่องรุ่น LF ให้การเคลื่อนที่ราบรื่นโดยไม่มีระยะห่าง ช่วยให้ตลับลูกปืนมีความแข็งแรงสูง

5. ความแม่นยำการฟีดสูง กลไกการฟีดใช้บอลสกรูความละเอียดสูงช่วยให้ความแม่นยำการฟีดที่เหนือกว่า

02-613-9166

@inb-thk

Fill in The Form

RELATED PRODUCT