NART

NART

รุ่นนี้จะเป็นระบบตลับลูกปืนแบบแยกชิ้นไม่ได้ที่แหวนวงในติดอยู่กับแผ่นเหล็กด้านข้าง เนื่องจากแหวนวงนอกได้รับการขึ้นรูปให้มีกาบผิวโค้ง จึงทำให้โหลดที่เอนเอียงลดลง   

02-613-9166

@inb-thk

Fill in The Form

RELATED PRODUCT