LMH

LMH

ลูกปืนสไลด์แบบหน้าแปลน
น็อตจะรวมอยู่กับหน้าแปลน ซึ่งจะช่วยให้สามารถยึดติดรุ่นนี้เข้ากับโครงติดตั้งได้โดยตรงด้วยสลักเกลียว ซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง

02-613-9166

@inb-thk

Fill in The Form

RELATED PRODUCT