KSF

KSF

คุณสมบัติ

1. กำลังวัตต์ของมอเตอร์เพิ่มขึ้น 

ขนาดเพลาบอลสกรูใหญ่ขึ้นโดยตัวรางด้านนอกมีขนาดเล็กเท่าเดิม ปลายเพลาใหญ่ขึ้นสามารถใช้มอเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับแอคชูเอเตอร์ THK ที่มีขนาดเดียวกัน ให้การทำงานด้วยความเร็วสูงและการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็วอย่างรวดเร็วช่วยปรับปรุงเวลาการทำงาน

2. ความเร็วสูงและการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็วอย่างรวดเร็ว 

ลีดที่ใหญ่ขึ้นของบอลสกรูทำความเร็วสูงสุด 2,500 มม./วินาที (×สำหรับ KSF10, ลีด 50)

การใช้มอเตอร์กำลังวัตต์สูงขึ้นให้การขนส่งที่มีการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็วอย่างรวดเร็ว (สูงสุด 2 G)

3. อายุใช้งานยาวนาน 

อายุการวิ่งยาวนาน 20,000 กม. (อายุการวิ่ง 10,000 กม. สำหรับ KSF4 และ KSF5 ลีด 10 มม.) ที่ความจุโหลดสูงสุดเป็นไปได้ด้วยการเพิ่มพิกัดโหลดไดนามิกพื้นฐานของตัวตลับลูกปืน LM Guide และตัวบอลสกรู

4. ระยะยาว 

เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบอลสกรูใหญ่ขึ้นให้การทำงานที่มีระยะยาวในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยังมีขนาดเล็ก

5. การทำงานที่ไม่ต้องบำรุงรักษาในระยะยาว 

ใช้ Lubricator QZ เป็นคุณสมบัติมาตรฐานเพื่อให้สารหล่อลื่นปริมาณที่เหมาะสม ช่วยให้การทำงานที่ไม่ต้องบำรุงรักษาในระยะยาว

6. การออกแบบปิดทั้งหมด 

แถบซีลและด้านบนของฝาปิดด้านข้างซีลด้วยแม่เหล็กซึ่งให้โครงสร้างแบบปิดทั้งหมด ป้องกันความผิดพลาดจากวัตถุแปลกปลอมเข้าไปภายในด้วยการหลีกเลี่ยงการเลื่อนด้วยพื้นผิวด้านบนของแถบซีล จึงมีการเกิดอนุภาคต่ำ

วิธีการติดด้วยแม่เหล็ก

แม่เหล็กในฝาปิดด้านข้างติดกับแถบซีลและป้องกันไม่ให้ยกตัว ลดการเกิดระยะห่าง

7. สายผลิตภัณฑ์หลากหลาย 

เพิ่ม KSF10 ในสายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 5 รุ่น เพิ่มข้อกำหนดเฉพาะเปิดฝาและฝาปิดด้านบนล่าสุดเพื่อการบำรุงรักษาและการติดตั้งที่สะดวกยิ่งขึ้นและยังเพิ่มชนิดพันมอเตอร์สำหรับความยาวสั้น และชนิดเกลียวด้านหลังที่สามารถติดตั้งโดยไม่ต้องถอดฝาปิด ช่วยให้เลือกได้ตรงตามการใช้งาน นอกจากนั้น สามารถติดตั้งมอเตอร์จากผู้ผลิตต่างๆ ให้ผู้ใช้ทำงานกับวิธีการควบคุมที่คุ้นเคยได้

8. ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา 

เมื่อเทียบกับแอคชูเอเตอร์อื่นของ THK ที่ใช้มอเตอร์กำลังวัตต์เท่ากัน KSF4 มีขนาดเล็กกว่า 45% และน้ำหนักเบากว่า 11% เมื่อเทียบกับรุ่น VLAST60 ในขณะที่ KSF8 มีขนาดเล็กกว่า 67% และน้ำหนักเบากว่า 37% เมื่อเทียบกับรุ่น USW16T

*KSF4: เมื่อระยะเท่ากับ 700 มม.

*KSF8: เมื่อระยะเท่ากับ 1,500 มม.

02-613-9166

@inb-thk

Fill in The Form

RELATED PRODUCT