DCMB

DCMB

ลีดสกรูแบบลีดกว้างรุ่น DCMB รุ่นนี้สามารถแปลงการเคลื่อนที่เชิงเส้นเป็นการเคลื่อนที่แบบหมุนและการเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นซึ่งมีประสิทธิภาพ 70% เนื่องจากเกลียวมีขนาดใหญ่ จึงเหมาะสำหรับการสร้างกลไกฟีดแบบเร็วที่มีการหมุนความเร็วต่ำ

02-613-9166

@inb-thk

Fill in The Form

RELATED PRODUCT