ตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนคืออะไร ไว้ใช้ในงานไหนบ้าง

Table of Contents

ลูกปืน” เป็นอีกสิ่งสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมการผลิต เพราะว่าจะต้องมีการใช้งานเครื่องจักร และทุกเครื่องจักรนั้นจะต้องมีการหมุนทำงาน จึงจำเป็นต้องใช้ตลับลูกปืน เพื่อให้เครื่องจักรสามารถหมุนทำงานได้อย่างสะดวก ส่งผลให้ทุกการผลิต และการทำงานนั้นดำเนินการต่อไปได้อย่างไม่มีสะดุด

ตลับลูกปืนคืออะไร

ตลับลูกปืน หรือแบริ่ง (Bearing) คือ ชิ้นส่วนที่ใช้ในเครื่องจักร เพื่อรองรับการเคลื่อนที่ของเพลาในแนวรัศมี และแนวนอน โดยลูกปืนนั้นผลิตมากจากเหล็กผสมทองแดง และอื่นๆ ซึ่งทำหน้าที่ในการรับน้ำหนัก และถ่ายเทน้ำหนักไปยังอุปกรณ์ส่วนอื่นๆ ของเครื่องจักร พร้อมช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างการหมุน หรือการเลื่อน ส่งผลให้เพลาสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ตลับลูกปืนประกอบไปด้วย

ตลับลูกปืนประกอบไปด้วย

ถึงแม้ว่าตลับลูกปืนนั้นจะมีขนาดเล็ก แต่ก็ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลายอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ตลับลูกปืนที่ได้มาตรฐาน และสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยส่วนประกอบต่างๆ ของลูกปืน มีดังนี้

 • แหวนวงนอก (Outer ring)  ทำหน้าที่ในการประคองเม็ดลูกปืน หรือเม็ดลูกกลิ้งที่อยู่ภายในตลับลูกปืน
 • เม็ดลูกกลิ้ง (Ball or Roller ) ทำหน้าที่ในการรับน้ำหนัก และถ่ายเทน้ำหนักในขณะที่เครื่องจักรหมุน หรือเลื่อน
 • ตัวกั้น หรือ รัง (Separator or Retainer) ทำหน้าที่ในการป้องกันเม็ดลูกกลิ้งไม่ให้สัมผัสกัน และกำหนดระยะห่างของเม็ดลูกกลิ้งให้เท่ากัน
 • แหวนวงใน (Inner Ring) ทำหน้าที่ในการป้องกันเม็ดลูกกลิ้งไม่ให้สัมผัสกับเพลาโดยตรง
 • แผ่นป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Seal or Shield) ทำหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าไปภายในตลับลูกปืน ที่อาจทำให้ลูกปืนทำงานติดขัดได้
ประเภทของตลับลูกปืน

ประเภทของตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนนั้นมีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ตลับลูกปืนเม็ดกลม, ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก และตลับลูกปืนกาบ โดยแต่ละประเภทนั้นจะแบ่งตามรูปร่างของเม็ดลูกปืน ซึ่งแต่ละประเภทจะมีรายละเอียด ดังนี้

ตลับลูกปืนเม็ดกลม (Ball Bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดกลม หรือ Ball Bearing เป็นลูกปืนที่มีลักษณะเป็นทรงกลม ผลิตมาจากโลหะแข็ง โดยจะถูกบรรจุไว้ภายใน และเคลื่อนที่อยู่ระหว่างแหวนวงนอก และแหวนวงใน ซึ่งมีหน้าที่รองรับการเคลื่อนที่ และลดความฝืดระหว่างเพลากับเครื่องจักร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหมุนระหว่างใช้งาน เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องรับแรงประเภทแรงตามแนวรัศมี หรืองานที่ต้องใช้ความเร็วรอบสูง โดยตลับลูกปืนเม็ดกลมที่ใช้บ่อย มีดังนี้

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก (Deep Groove Ball Bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก หรือ Deep Groove Ball Bearing เป็นลูกปืนที่ผลิตมากจากสแตนเลส สตีล สามารถรับแรงในแนวแกน และแนวรัศมีได้ดี ประกอบ และติดต้ังง่าย มีฝาปิด-เปิด เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไป และระบายความร้อน เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วรอบสูง รับแรงอย่างหนัก หรือมีสภาวะกัดกร่อนสูง

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก (Deep Groove Ball Bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก หรือ Deep Groove Ball Bearing เป็นลูกปืนที่ผลิตมากจากสแตนเลส สตีล สามารถรับแรงในแนวแกน และแนวรัศมีได้ดี ประกอบ และติดต้ังง่าย มีฝาปิด-เปิด เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไป และระบายความร้อน เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วรอบสูง รับแรงอย่างหนัก หรือมีสภาวะกัดกร่อนสูง

ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวเองได้ (Self-Aligning Ball Bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวเองได้ หรือ Self-Aligning Ball Bearing เป็นลูกปืนที่มีลักษณะเป็นวงแหวน 2 ราง โดยมีรางวิ่งในลักษณะโค้ง 1 รางที่วงแหวนวนอก และมีจุดศูนย์กลางความโค้งเป็นจุดเดียวกันกับแนวแกนของตลับลูกปืน จึงทำให้ลูกปืนแบริ่งชนิดนี้เหมาะกับการใช้งานกับเพลาที่มีการเยื้องแนวเป็นมุม

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม (Angular Ball Bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม หรือ Angular Ball Bearing เป็นลูกปืนที่มีลักษณะเหมือนกับตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ที่สามารใช้รับแรงในแนวรัศมี และแนวแกนได้เป็นอย่างดี แต่จะแตกต่างกันที่ตลับลูกปืนชนิดนี้สามารถเลือกมุมสัมผัสให้เหมาะกับการใช้งานได้ ทำให้ได้มุมสัมผัสองศาที่สูงขึ้น และสามารถรับแรงแนวแกนได้มากขึ้น จึงเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการใช้รอบความเร็วต่อนาทีสูง

ตลับลูกปืนกันรุน (Thrust Ball Bearing)

ตลับลูกปืนกันรุน หรือ Thrust Ball Bearing เป็นลูกปืนที่มีการออกแบบให้รับแรงในแนวแกนได้สูงมากเป็นพิเศษ ที่ประกอบไปด้วยแหวนเพลา 1 วง และแหวนเสื้อ 2 วง สามารถแยกส่วนได้ และประกอบติดตั้งได้ง่าย จึงเหมาะกับการใช้งานในเครื่องจักรที่เป็นแนวตั้ง

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก (Roller bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก หรือ Roller bearing เป็นลูกปืนที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ผลิตมาจากโลหะแข็ง โดยมีหน้าที่รองรับการเคลื่อนที่ และลดความฝืดระหว่างเพลากับเครื่องจักร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหมุนระหว่างใช้งานเหมือนกับตลับลูกปืนเม็ดกลม แต่เม็ดลูกปืนนั้นจะอยู่ระหว่างวงแหวนบน และวงแหวนล่าง จึงทำให้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความเร็วรอบสูง และสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้มากกว่า ซึ่งตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกที่ใช้บ่อย มีดังนี้

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก (Roller bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก หรือ Roller bearing เป็นลูกปืนที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก สามารถรองรับแรงกดในแนวรัศมีได้ในปริมาณมาก เพราะมีพื้นที่สัมผัสในการรับแรงเยอะ เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้ความเร็วรอบสูง

ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง (Spherical Roller Bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง หรือ Spherical Roller Bearing เป็นลูกปืนที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยลักษณะของลูกปืนที่สามารถใช้งานได้ทั้งปลอกปรับขนาดเพลา และปลอกสวมเพลา ทำให้รองรับการเยื้องแนวของเพลาได้ดี และสามารถรองรับแรงกดได้ในปริมาณมาก จึงสามารถใช้งานกับเพลาได้หลากหลายรูปแบบ

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว (Taper Roller Bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว หรือ Taper Roller Bearing เป็นลูกปืนที่สามารถรองรับแรงกดในแนวรัศมี และแนวแกนได้ในปริมาณมาก และช่วยลดปัญหาการเยื้องแนวของเพลา ทำให้มีอายุการใช้งานนานมากขึ้น เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้แรงกดทั้ง 2 แนวพร้อมกัน

ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม (Needle Roller Bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม หรือ Needle Roller Bearing เป็นลูกปืนที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถรองรับแรงกดในแนวรัศมีได้ในปริมาณมาก แต่ด้วยขนาดที่เล็ก จึงเหมาะกับงานที่มีพื้นที่หน้าตัด หรือจำกัดพื้นที่แนวรัศมี

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน (Spherical Roller Thrust Bearing)

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน หรือ Spherical Roller Thrust Bearing เป็นลูกปืนที่มีการออกแบบให้รองรับแนวเยื้องของเพลาได้ดี สามารถรองรับแรงกดในแนวรัศมี และแนวแกนได้ในปริมาณมาก มีความทนทานสูง ถึงแม้จะใช้งานหนักก็มีอายุการใช้งานที่นาน และติดตั้งง่าย เพราะเป็นตลับลูกปืนกันรุนที่แยกส่วนออกจากกันได้

ตลับลูกปืนกาบ (Plain bearing)

ตลับลูกปืนกาบ หรือ Plain bearing เป็นลูกปืนแบริ่งกาบที่มีวงแหวนด้านในเป็นทรงกลม และวงแหวนด้านนอกเป็นทรงกลมเว้า โดยตลับลูกปืนกาบนั้นจะเป็นลูกปืนพลาสติก แต่ว่ามีความแข็งแรง และทนทานไม่แพ้เม็ดลูกปืนแบบอื่นๆ เพราะสามารถรองรับแรงกดทั้งแนวแกน และแนวรัศมีในปริมาณมากได้เช่นกัน

ความสำคัญของตลับลูกปืนในอุตสาหกรรมโรงงาน

ตลับลูกปืนนั้นมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมโรงงาน หรืออุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างมาก เพราะว่าตลับลูกปืนนั้นถือว่าเป็นชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องจักรที่ทำให้เครื่องจักรสามารถหมุน หรือทำงานได้อย่างปกติ พร้อมช่วยลดแรงเสียดทานของการหมุน หรือเลื่อนของเพลา แต่ถ้าหากดูแลลูกปืนไม่ดี และลูกปืนแบริ่งเกิดความเสียหาย ก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ เช่น เครื่องจักรทำงานไม่ได้ หรือเครื่องจักรชำรุดเสียหาย เป็นต้น ดังนั้น ตลับลูกปืนจึงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมไม่แพ้เครื่องจักร หรือชิ้นส่วนอื่นๆ

อายุในการใช้งานของตลับลูกปืน

โดยปกติแล้วอายุการใช้ของตลับลูกปืนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปี แต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งาน หรือปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น คุณภาพของลูกปืน การใช้ที่ไม่ถูกต้อง การอัดจาระบีผิดประเภท ปล่อยให้ลูกปืนเกิดอาการฝืด ถอด-ประกอบลูกปืนผิดวิธี หรือเครื่องจักรมีปัญหา รวมถึงการใช้งานหนักเกินไปก็สามารถทำให้ตลับลูกปืนมีอายุในการใช้งานที่สั้นลงได้เช่นกัน ดังนั้น จึงทำให้ไม่สามารถระบุอายุการใช้งานตลับลูกปืนอย่างแน่ชัดได้

อาการลูกปืนเสื่อมสภาพ

อาการของลูกปืนเสื่อมสภาพนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1, ระยะที่ 2, ระยะที่ 3 และระยะวิกฤต โดยแต่ละระยะนั้นจะมีลักษณะอาการ ดังนี้

 • ระยะที่ 1 ในระยะนี้จะไม่ค่อยเห็นลักษณะอาการชัดเจน ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ซึ่งในะระยะนี้จะมีรอยร้าวเล็กๆ ที่ตลับลูกปืนที่สังเกตเห็นได้ยาก แต่เครื่องจักรจะเริ่มมีอาการสั่นสะเทือน 
 • ระยะที่ 2 ในระยะนี้รอยร้าวที่ตลับลูกปืนจะใหญ่มากขึ้น ทำให้ได้ยินเสียงดังผิดปกติ แต่จะได้ยินไม่ชัดเจนมาก และเครื่องจักรเริ่มมีอาการสั่นสะเทือนมากขึ้นกว่าเดิม
 • ระยะที่ 3 ในระยะนี้จะเห็นรอยร้าวที่ตลับลูกปืนได้ชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดเสียงดังมาก และเครื่องจักรเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงมากขึ้น เพราะลูกปืนไม่สามารถลดแรงเสียดทานของเพลาได้ และทำให้ความร้อนนั้นไปสะสมที่ตลับลูกปืน
 • ระยะวิกฤต ในระยะนี้จะเห็นลักษณะอาการทุกอย่างได้อย่างชัดเจน และไม่ควรปล่อยให้เกิดอาการลูกปืนเสื่อมสภาพจนถึงระยะวิกฤต เพราะนอกจากจะทำให้ลูกปืนแตกแล้ว ยังอาจส่งผลให้เครื่องจักรทำงานต่อไม่ได้ และอาจจะต้องซ่อมทั้งตลับลูกปืน และเครื่องจักรเลยทีเดียว

สาเหตุตลับลูกปืนเสื่อมสภาพ

ถึงแม้ว่าตลับลูกปืนจะมีความแข็งแรง แต่การใช้งาน หรือปัจจัยต่างๆ นั้นก็สามารถทำให้ลูกปืนเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น โดยสาเหตุที่ทำให้ตลับลูกปืนเกิดการเสื่อมสภาพ มีดังนี้

 • คุณภาพของลูกปืนไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เสื่อมสภาพได้ง่ายกว่าปกติ และมีอายุการใช้งานที่สั้นลง
 • การใช้ หรือเติมสารหล่อลื่นไม่ถูกต้อง เกิดจากการที่ใช้สารหล่อลื่นผิดประเภท หรือเติมสารหล่อลื่นมาก หรือน้อยเกินไป ทำให้ลูกปืนทำงานได้ไม่ปกติ และส่งผลให้เสื่อมสภาพเร็วขึ้น
 • ถอด-ประกอบตลับลูกปืนผิดวิธี เกิดจากการถอดลูกปืนผิดวิธี เช่น ใช้ค้อนตอก หรือประกอบกลับเข้าไปไม่ถูกต้อง ทำให้ลูกปืนได้รับความเสียหาย และเกิดการเสื่อมสภาพในที่สุด
 • สิ่งแปลกปลอมเจือปนในตลับลูกปืน เกิดจากสิ่งแปลกปลอม หรือสารต่างๆ ภายในโรงงานเกิดการเจือปนในตลับลูกปืน ทำให้เม็ดลูกปืนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
 • เกิดความเสียหายจากการใช้งาน ถึงแม้ว่าลูกปืนจะมีความแข็งแรง และทนทาน แต่เมื่อใช้งานไปนานๆ หรือใช้งานอย่างหนัก ก็สามารถทำให้เกิดความเสียหาย และเสื่อมสภาพเร็วขึ้นได้
 • เก็บรักษาตลับลูกปืนไม่ดี เกิดจากการวางตลับลูกปืนไว้ใกล้กับเครื่องจักรที่มีแรงสั่นสะเทือน เก็บลูกปืนไว้นานเกินไปจนเกิดสนิม แกะจากห่อแล้วไม่นำไปใช้ทันที หรือขนย้ายไม่ดี ก็สามารถทำให้ลูกปืนเสื่อมสภาพ และเกิดความเสียหายได้ง่าย
 • เครื่องจักรมีปัญหา เกิดจากแรงสั่นสะเทือนของเพลาเครื่องจักร ทำให้ลูกปืนได้รับแรงสั่นสะเทือนนั้นโดยตรง และรุนแรง จึงทำให้ลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่เสียหายจากเครื่องจักรมีปัญหาเป็นอันดับแรกเสมอ

วิธีดูแลและรักษาตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนนั้นเป็นอุปกรณ์ที่สามารถสึกหรอได้ตามอายุ หรือการใช้งาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดูแลลูกปืนให้ถูกต้อง เพื่อยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนให้นานมากที่สุด และป้องกันไม่ให้กระทบกับเครื่องจักร หรือการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีในการดูแล และรักษาตลับลูกปืน มีดังนี้

 • เลือกใช้ตลับลูกปืนที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
 • เลือกใช้สารหล่อลื่นให้ถูกประเภท และใช้ในปริมาณที่พอดี
 • เลือกใช้อุปกรณ์สำหรับถอด-ประกอบตลับลูกปืนเท่านั้น
 • ควรประกอบลูกปืนให้มีความพอดี ไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่ง
 • ตรวจสอบคุณภาพของตลับลูกปืนอย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเจือปนในลูกปืนหรือไม่
 • หยุดพักเครื่องจักร เพื่อลดความร้อนของตลับลูกปืน และชิ้นส่วนอื่นๆ

ตลับลูกปืนราคาแพงไหม? เลือกตลับลูกปืนยี่ห้อไหนดี?

สำหรับผู้ประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่กำลังเลือกว่าควรซื้อตลับลูกปืนยี่ห้อไหนดี? ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีอายุการใช้งานนาน และมีราคาไม่แพง “Linear Motion (LM) Guide” เป็นตลับลูกปืนของแบรนด์ THK ที่เป็นผู้พัฒนากลไก ผลิต และจำหน่ายตลับลูกปืน มีความแข็งแรง ทนทาน แม่นยำ รวดเร็ว และช่วยประหยัดพลังงาน โดยทาง I.N.B Enterprise เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ THK มามากกว่า 30 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญในการแนะนำสินค้าจากแบรนด์ THK และที่สำคัญสามารถเชื่อถือได้ ไม่ต้องกังวลว่าจะได้ตลับลูกปืนปลอม หรือไม่ได้มาตรฐาน มีสินค้าในอุตสาหกรรมให้เลือกหลากหลายประเภท ติดต่อง่าย สั่งซื้อ หรือขอใบเสนอราคาได้สะดวก ด้วยทีมงานที่พร้อมบริการลูกค้าทุกท่านอย่างมืออาชีพ ซึ่งปกติแล้วตลับลูกปืนมีราคาต่อชิ้นไม่แพง ถ้าหากผู้ประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมต้องการใช้ตลับลูกปืนอุตสาหกรรมจำนวนมาก สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาจากทาง I.N.B ได้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Recent Posts

รางสไลด์
รางสไลด์คืออะไร สำคัญแค่ไหนในอุตสาหกรรมโรงงาน

รางสไลด์เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการออกแบบเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เพราะนำมาประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องจักรและเครื่องมือหลายแบบ

Read More »
อุปกรณ์เซฟตี้
อุปกรณ์ Safety ที่ต้องมีในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่ทำงานในนี้ จึงควรมีอุปกรณ์ Safety ไว้ เพื่อไม่ให้เสี่ยงกับอันตรายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อื่นๆ

Read More »
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัยในโรงงาน
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัยในโรงงานที่ไม่ควรมองข้าม

เครื่องหมายและสัญญาลักษณ์ต่างๆ ในโรงงานหรือเขตก่อสร้างเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตเราโดยตรง แต่ละประเภทจะแตกต่างกันออกไป

Read More »
เครื่องหมาย มอก.
เครื่องหมาย มอก. คืออะไร ใช้กับสินค้าอะไรบ้าง?

มอก. ย่อมาจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งแปลว่า ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ช่วยในการตัดสินใจในการเลือกสินค้า

Read More »
ตลับลูกปืน
ตลับลูกปืนคืออะไร มีกี่ประเภท? ไว้ใช้ในงานไหนบ้าง

เครื่องจักรทุกเครื่องย่อมมีชิ้นส่วนหลายชิ้น ตลับลูกปืนก็เป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่สำคัญมาก เป็นตัวที่ลดแรงเสียดทานให้ตัวเครื่องกับเพลา ให้ลื่นไหลได้อย่างดี

Read More »
หลักการซ่อมและบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
หลักการซ่อมและบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน

โรงงานต่างๆ นอกจากส่วนงานผลิตที่สำคัญ ยังมีงานซ่อมบำรุงที่สำคัญเช่นกัน เพื่อให้เครื่องจักรไม่มีปัญหา จะได้ไม่กระทบกับการทำงานฝ่ายต่างๆ

Read More »